• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com

Bài họcXEM TẤT CẢ

Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)
Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này để có thể vận dụng vào quá trình học.

Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)
Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)
Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Ngữ phápXEM TẤT CẢ

Bài 1: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)
Bài 1: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)

Reflexivpronomen (đại từ phản thân) bài này giúp bạn nắm bắt rõ hơn về ngữ pháp này

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)
Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)

Bài học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cả quá trình nâng cao vốn tiếng Đức của bạn

Bài 2 würd mit Infinitiv
Bài 2 würd mit Infinitiv

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Luyện ngheXEM TẤT CẢ

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này góp phần nâng cao khả năng tiếng Đức của bạn một cách vượt trội.

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: Wie sagen die Leute die Uhrzeiten? (cách đọc thời gian)
Bài 2: Wie sagen die Leute die Uhrzeiten? (cách đọc thời gian)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Thực hànhXEM TẤT CẢ

Synonyme 1
Synonyme 1

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1:machen mit Adjektiv
Bài 1:machen mit Adjektiv

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)
Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Học vui - Vui họcXEM TẤT CẢ

Der goldene Schlüssel
Der goldene Schlüssel

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Die goldene Gans
Die goldene Gans

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Schneewittchen
Schneewittchen

Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da sass eine Königin an einem Fenster.

Der goldene Vogel
Der goldene Vogel

Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter seinem Schloss, darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug.

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100