Danh sách học viên thi đậu

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1 NĂM 2022
18 THÁNG 04 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1 NĂM 2022

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi telc B1 - Goethe

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI NĂNG LỰC A1
27 THÁNG 12 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI NĂNG LỰC A1

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi năng lực A1

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1
27 THÁNG 12 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi B1 - GOETHE

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B2
03 THÁNG 09 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B2

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi telc B2- Goethe

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat