XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp cấp tốc

Trình độ A1, A2:  8 tuần/ trình độ

Trình độ​ B1, B2:  10 tuần/ trình độ

Học với Giáo viên nước ngoài 1 - 2 buổi trong tuần

A1 Sáng 08-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

14-08-2017

Thứ 2- Thứ 6: 08h30 - 11h30

28-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

18-09-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

09-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

04-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 07-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối 31-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

14-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

28-08-2017

Thứ 2- Thứ 6: 18h00 - 21h00

18-09-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

09-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

13-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

04-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

18-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 07-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

21-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

04-09-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 31-07-2017

Thứ 2 - thứ 6: 18h00 - 21h00

28-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

04-09-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

B1 Sáng 14-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 21-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

B2 Tối 07-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Lớp thường

Trình độ Cấp độ Thời lượng
A1

A1.1

A1.2

10 tuần

10 tuần

A2

A2.1

A2.2

10 tuần

10 tuần

B1

B1.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

B2

B2.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

- Lớp thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5 ,7 học với Giáo viên nước ngoài vào sáng Chủ Nhật.
- Lớp cuối tuần học với Giáo viên nước ngoài 4 buổi trong khóa.

A1.1 Sáng 01-08-2017

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

07-08-2017

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

07-08-2017

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

08-08-2017

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Tối 25-07-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

31-07-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

01-08-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

01-08-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

07-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30

07-08-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

15-08-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 29-07-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

05-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

05-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

12-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 117h00

19-08-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

A1.2 Sáng 28-08-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

Tối 24-07-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

25-07-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 -21h05

07-08-2017

Thứ 3,5,7: 19h35-21h05

04-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 29-07-2017

T7: 14h00 - 17h00 & Chủ nhật: 09h00 - 12h00

19-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

A2.1 Sáng 14-08-2017

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

Tối 21-08-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

29-08-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

04-09-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

11-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 12-08-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ nhật: 09h00 - 12h00

A2.2 Tối 01-08-2017

Thứ 3,5,7: 19h35-21h05

Cuối tuần 12-08-2017

Thứ 7 & Chủ nhật: 14h00 - 17h00

19-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

B1.1 Tối 24-07-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

B1.2 Tối 11-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Lớp luyện thi

Thời gian học: 10 buổi/khóa (3h/buổi)

B1 Tối 31-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
Tư vấn online