• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com
XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp cấp tốc

Thời gian học: 8 tuần/ trình độ
(Có giáo viên nước ngoài)

A1 Sáng 03-07-2017

Thứ 2- Thứ 6: 08h30 - 11h30

17-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

07-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 26-06-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối 26-06-2017

Thứ 2- Thứ 6: 18h00 - 21h00

10-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

31-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 10-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

07-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 10-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

31-07-2017

Thứ 2 - thứ 6: 18h00 - 21h00

B1 Sáng 14-08-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 10-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

24-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

B2 Sáng 10-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 24-07-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Lớp thường

20 tuần/trình độ (2 Cấp độ)
Thời gian học: 10 tuần/cấp độ

A1.1 Sáng 04-07-2017

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

10-07-2017

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

11-07-2017

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

17-07-2017

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

Tối 26-06-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

03-07-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

04-07-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

04-07-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

17-07-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30

18-07-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

25-07-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 08-07-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

15-07-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

15-07-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

29-07-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

05-08-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

A1.2 Tối 03-07-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

03-07-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

15-07-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

17-07-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

07-08-2017

Thứ 3,5,7: 19h35-21h05

Cuối tuần 01-07-2017

Thứ 7 & Chủ nhật : 14h00 - 17h00

01-07-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

 

29-07-2017

T7:14h00 - 17h00 & Chủ nhật: 09h00 - 12h00

19-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

A2.1 Tối 18-07-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 15-07-2017

Thứ 7 & Chủ nhật: 08h30 - 11h30

15-07-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & CN : 09h00 - 12h00

A2.2 Tối 17-07-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 12-08-2017

Thứ 7 & Chủ nhật: 14h00 - 17h00

19-08-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

B1.1 Tối 24-07-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 24-06-2017

T7: 14h00 - 17h00 & CN: 09h00 - 12h00

08-07-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

B1.2 Cuối tuần 01-07-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

Lớp học chậm

Dành cho người học lớn tuổi hoặc không có nhiều thời gian ôn bài ở nhà

A1b Chiều 27-06-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100