XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp bán cấp tốc

Trình độ A1/A2: 13 tuần/ trình độ

A2 Sáng 20-05-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

21-05-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

Tối 27-05-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

10-06-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

B1 Tối 02-05-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

14-05-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

10-06-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Lớp cấp tốc

Trình độ A1, A2:  8 tuần/ trình độ

Trình độ​ B1, B2:  10 tuần/ trình độ

Học với Giáo viên nước ngoài 1 - 2 buổi trong tuần

A1 (Dành cho người mới bắt đầu) Sáng 06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

20-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

27-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

03-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

10-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

17-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

20-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

27-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

03-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

10-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

17-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối 06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

20-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

27-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

03-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

10-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

17-06-2019

Thứ 2- Thứ 6: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 15-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-05-2019

Thứ 2- Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối 15-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

B1 Sáng 13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 22-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

B2 Sáng 15-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 13h30 - 16h30

06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối 29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Lớp thường

Trình độ Cấp độ Thời lượng
A1

A1.1

A1.2

10 tuần

10 tuần

A2

A2.1

A2.2

10 tuần

10 tuần

B1

B1.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

B2

B2.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

- Lớp thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5 ,7 học với Giáo viên nước ngoài vào sáng Chủ Nhật.
- Lớp cuối tuần học với Giáo viên nước ngoài 4 buổi trong khóa.

A1.1 (Dành cho người mới bắt đầu) Sáng 15-04-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

15-04-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

22-04-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Tối 15-04-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

15-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

22-04-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 13-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00

Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

13-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

13-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

20-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

20-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

20-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00

Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

A1.2 Tối 06-05-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

14-05-2019

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 13-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

04-05-2019

Thứ 7 & Chủ nhật: 08h30 - 11h30

A2.1 Cuối tuần 27-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

27-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

A2.2 Cuối tuần 27-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

27-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

27-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

B1.1 Tối 22-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

25-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

20-05-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

20-05-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 18-05-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

B1.2 Cuối tuần 11-05-2019

Thứ 7, CN: 08h30 - 11h30

B2.1 Tối 28-05-2019

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 11-05-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

Lớp bán cấp tốc

Trình độ A1/A2: 13 tuần/ trình độ

Trình độ A2
Sáng20-05-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 11h30

21-05-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

Tối27-05-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

10-06-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Trình độ B1
Tối02-05-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

14-05-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

10-06-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 21h00

Lớp cấp tốc

Trình độ A1, A2:  8 tuần/ trình độ

Trình độ​ B1, B2:  10 tuần/ trình độ

Học với Giáo viên nước ngoài 1 - 2 buổi trong tuần

Trình độ A1 (Dành cho người mới bắt đầu)
Sáng06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

20-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

27-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

03-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

10-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

17-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

20-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

27-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

03-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

10-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

17-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

20-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

27-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

03-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

10-06-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

17-06-2019

Thứ 2- Thứ 6: 18h00 - 21h00

Trình độ A2
Sáng15-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-05-2019

Thứ 2- Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối15-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Trình độ B1
Sáng13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối22-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Trình độ B2
Sáng15-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 13h30 - 16h30

06-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều13-05-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 14h00 - 17h00

Tối29-04-2019

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Lớp thường

Trình độ Cấp độ Thời lượng
A1

A1.1

A1.2

10 tuần

10 tuần

A2

A2.1

A2.2

10 tuần

10 tuần

B1

B1.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

B2

B2.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

- Lớp thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5 ,7 học với Giáo viên nước ngoài vào sáng Chủ Nhật.
- Lớp cuối tuần học với Giáo viên nước ngoài 4 buổi trong khóa.

Trình độ A1.1 (Dành cho người mới bắt đầu)
Sáng15-04-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

15-04-2019

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

22-04-2019

Thứ 2,4,6: 08h30 - 10h00

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Tối15-04-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

15-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

22-04-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

23-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần13-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00

Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

13-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

13-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

20-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

20-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

20-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00

Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

Trình độ A1.2
Tối06-05-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

14-05-2019

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần13-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

04-05-2019

Thứ 7 & Chủ nhật: 08h30 - 11h30

Trình độ A2.1
Cuối tuần27-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

27-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

Trình độ A2.2
Cuối tuần27-04-2019

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

27-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

27-04-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

Trình độ B1.1
Tối22-04-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

25-04-2019

Thứ 3,5,7: 18h00 - 21h00

20-05-2019

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

20-05-2019

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần18-05-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

Trình độ B1.2
Cuối tuần11-05-2019

Thứ 7, CN: 08h30 - 11h30

Trình độ B2.1
Tối28-05-2019

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần11-05-2019

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100