Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VND)

THỜI GIAN

CẤP TỐC

A1, A2

 

  9,800,000
8 tuần/1 trình độ

(trọn khóa)
5 buổi/ tuần
3h/buổi

B1, B2

 

  11,800,000
10 tuần/1 trình độ

(trọn khóa)
5 buổi/ tuần
3h/buổi
BÁN CẤP TỐC

A1, A2

 

  9,800,000
13 tuần/1 trình độ

(trọn khóa)
3buổi/ tuần
3h/buổi

B1, B2

 

  11,800,000
16 tuần/1 trình độ

(trọn khóa)
3buổi/ tuần
3h/buổi

THƯỜNG

A1

TDTA1.1, TDTA1.2

4,500,000 
1 cấp độ/ 10 tuần

20 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+ 1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)

A2

TDTA2.1, TDTA2.2

4,800,000
1 cấp độ/ 10 tuần

B1

TDTB1.1, TDTB1.2

6,800,000
1 cấp độ/ 12 tuần

24 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)

B2

TDTB2.1, TDTB2.2

LỚP HỌC CHẬM

A1

TDCTA1a

TDCTA1b

9,800,000
1 cấp độ/8 tuần

5 buổi/ tuần
3h/buổi

A2

TDCTA2a

TDCTA2b

9,800,000
1 cấp độ/8 tuần

5 buổi/ tuần
3h/buổi

B1

TDCTB1a, TDCTB1b

11,800,000
1 cấp độ/10 tuần

5 buổi/ tuần
3h/buổi

B2

TDCTB2a, TDCTB2b

11,800,000
1 cấp độ/10 tuần

5 buổi/ tuần
3h/buổi

A1.1

TDTA1.1a, TDTA1.b

4,500,000 
1 cấp độ/ 10 tuần

20 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+ 1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)

A1.2

TDTA1.2a, TDTA2.b

4,500,000 
1 cấp độ/ 10 tuần

20 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+ 1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)

A2.1

TDTA2.1a, TDTA2.1b

4,800,000
1 cấp độ/ 10 tuần

20 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+ 1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)

A2.2

TDTA2.2a, TDTA2.2b

4,800,000
1 cấp độ/ 10 tuần

20 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+ 1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)

 

TestDaf/C1

 

19,800,000/10 tuần (trọn khóa)

5 buổi/ tuần
3h/buổi

ĐỊNH CƯ -

ĐOÀN TỤ

GIA ĐÌNH

A1

 

15,000,000/12 tuần (Trọn khóa)

5 buổi/ tuần
3h/buổi

LUYỆN THI

A1

 

Liên hệ hotline: 19002615 để được tư vấn chi tiết.

A2

 

Liên hệ hotline: 19002615 để được tư vấn chi tiết.

B1

 

Liên hệ hotline: 19002615 để được tư vấn chi tiết.

B2

 

Liên hệ hotline: 19002615 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi

- Giảm 30% khi đăng ký trọn gói 3 trình độ liên tiếp 

- Giảm 25% học phí khi đăng ký 2 cấp độ liên tiếp

- Giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày

- Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 5 ngày

Lưu ý: Không cộng gộp, không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOTLINE
1900 2615 - 0919 407 100

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100
https://zalo.me/763249852984448050