Học tiếng Đức A2 có khó không?

Ở bài viết này, Phuong Nam Education sẽ giúp bạn tìm hiểu những thông tin quan trọng khi bắt đầu học tiếng Đức A2.

Những thông tin cần biết về tiếng Đức A2

1. Tìm hiểu về tiếng Đức A2

Đây là cấp độ thứ hai trong ngôn ngữ tiếng Đức, dành cho các bạn học viên đã biết tiếng Đức. Kiến thức cơ bản các bạn phải đạt được trong cấp độ này là diễn đạt được những tình huống xảy ra trong trong cuộc sống một cách mạch lạc, có thể hỏi và trả lời được các câu có cấu trúc ngữ pháp đầy đủ. Người học cũng có thể sử dụng được những câu ngữ pháp ở mức độ phức tạp. Đây cũng là giai đoạn quan trọng giúp tạo nên nền tảng kiến thức Đức vững chắc.
 

2. Các loại chứng chỉ tiếng Đức A2

2.1 Chứng chỉ tiếng Đức A2 của viện Goethe ( Goethe-Institut)

Viện Goethe là tổ chức văn hóa của cộng hòa liên bang Đức hoạt động trên toàn thế giới. Viện Goethe tổ chức các kỳ thi tiếng Đức tương ứng với các trình độ theo chuẩn chung Châu  u về ngôn ngữ : Từ trình độ A1 cho đến trình độ C2.
 
Để lấy chứng chỉ tiếng Đức A2 bạn cần chứng tỏ khả năng hiểu và sử dụng những câu nói thông dụng, liên quan đến cá nhân như gia đình, bản thân, mua bán, môi trường. Ngoài ra cần hiểu được các ngữ cảnh giao tiếp cơ bản, trao đổi được các vấn đề quen thuộc trong cuộc sống

2.2 Chứng chỉ tiếng Đức A2 của viện Telc

Là chứng chỉ ngoại ngữ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chung Châu  u về ngôn ngữ (CEFR), bao gồm các trình độ từ A1 cho đến C2. Có lịch sử hơn 50 năm, chứng chỉ tiếng Đức A2 TELC là một trong những chứng chỉ có uy tín và phổ biến nhất ở Châu  Âu. 
 
Để đạt chứng chỉ A2 TELC thì người học cần nghe hiểu các cuộc hội thoại bằng tiếng Đức đơn giản và có thể đối đáp một số chủ đề cơ bản trong giao tiếp hằng ngày.
Thông tin chung về 02 loại chứng chỉ tiếng Đức A2 phổ biến hiện nay

Tìm hiểu về cấu trúc đề thi tiếng Đức A2

1. Đề thi tiếng Đức A2 Goethe

Đề thi tiếng Đức A2 của viện Goethe bao gồm 4 phần tương ứng với 4 kỹ năng chính là nghe – nói – đọc – viết. Trong đó, phần thi nghe – đọc – viết sẽ diễn ra liên tiếp trong một buổi, phần thi nói sẽ được tổ chức và chấm điểm riêng.
 
Với 3 phần thi Nghe – Đọc – Viết, điểm tối đa của mỗi kỹ năng là 20, nhân với hệ số bài thi 1,25 nên mức điểm tối đa của mỗi phần sẽ là 25 điểm. Nghĩa là, tổng điểm toàn bài thi sau khi đã nhân hệ số là 100. Để đạt được bằng chứng chỉ A2 tiếng Đức, tổng điểm của bạn phải từ 60 điểm trở lên, đồng thời đáp ứng được các tiêu chí phụ về mức điểm liệt, cụ thể tổng điểm thi 3 phần Nghe – Đọc -Viết phải trên 45 điểm và phần thi nói trên 15 điểm

2. Đề thi tiếng Đức A2 Telc

Cấu trúc đề thi tiếng Đức A2 Telc được chia làm hai phần: phần thi viết (schriftlich) và phần thi nói (mündlich). Phần một bao gồm 3 kỹ năng nghe, đọc, viết. Ba kỹ năng này được gộp chung làm một và không tính điểm liệt cho từng kĩ năng. Thí sinh phải thi 3 kỹ năng này cùng một.
 
Kết quả đỗ, trượt không phụ thuộc vào điểm thi của từng kỹ năng riêng biệt, mà chỉ phụ thuộc vào tổng điểm của hai bài thi viết và nói. Ví dụ điểm thi phần đọc của bạn có thể thấp (VD. 15 điểm) nhưng nếu tổng điểm phần viết của bạn vẫn đạt 135 điểm thì bạn vẫn có thể đỗ
So sánh cấu trúc đề thi A2 tiếng Đức Goethe và đề thi A2 tiếng Đức Telc

Tổng hợp từ vựng A2 tiếng Đức phổ biến

Ở trình độ tiếng Đức A2, bạn cần nắm từ vựng các chủ đề thông dụng trong cuộc sống hàng ngày như giờ giấc, nghề nghiệp, học tập… Sau đây, Phuong Nam Education sẽ giúp bạn tổng hợp từ vựng tiếng đức A2 một số chủ đề thường hay gặp cho các bạn:
 
Abkürzungen: các từ viết tắt
Anweisung Sprache zur Prüfung: Ngôn ngữ hướng dẫn trong thi cử
Berufe: Nghề nghiệp
Familienmitglieder: thành viên gia đình
Familienstand: tình trạng hôn nhân
Farben: Màu sắc
Himmelsrichtungen: phương hướng
Länder und Nationalitäten: các quốc gia và quốc tịch
Schule und Schulfächer: trường học và môn học
Währungen und Maße: Đơn vị tiền tệ và đo lường
Zeitangaben: thời gian
Datum: ngày tháng năm
Feiertage: ngày lễ
Monate: tháng
Tageszeiten: buổi trong ngày
Jahreszeiten: mùa trong năm
Uhrzeit: giờ giấc
Zeitmaße: đơn vị thời gian
Wochentage: ngày trong tuần
Zahlen: số đếm

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Đức A2 thường gặp

Ở trình độ tiếng Đức A2, các bạn sẽ được học sâu thêm một vài điểm ngữ pháp đã từng học ở A1 cũng như các kiến thức mới. Sau đây là tổng hợp các điểm ngữ pháp tiếng Đức A2 quan trọng mà bạn cần nắm:
 
Possessivartikel im Nominativ, Akkusativ und Dativ
Các quán từ sở hữu: mein-, dein-, sein-, ihr-, unser-, eu(e)r-, ihr-, Ihr-,...
Cách chia theo từng giống ở Nominativ, Dativ và Akkusativ của chúng.
 
Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ: giới từ đi với Dativ và Akkusativ
Phân biệt được giữa 2 trường hợp và sử dụng chúng một cách chính xác.
Wortbildung: Verb -> Nomen
Khi muốn chuyển từ động từ sang danh từ, ta sử dụng những cách sau đây:
Verbstamm + -er => Nomen (dành cho người – Personen)
Vermieten => der Vermieter
Verbstamm + -ung => Nomen
Ordnen => die Ordnung
 
 Adjektivdeklination: chia đuôi tính từ
Để chia đuôi tính từ chính xác, bạn phải xét các yếu tố sau: quán từ xác định, không xác định hay quán từ “không”, giống của danh từ, ngôi (nominativ – akkusativ – dativ).
 
Präpositionen: giới từ
Có các loại giới từ sau: Temporale (chỉ thời gian), Lokale (chỉ địa điểm), Modale (chỉ cách thức).
 
Konjunktionen: từ liên kết câu
Ở trình độ A2, các bạn chỉ sử dụng các Konjunktion đơn giản và đứng đầu Nebensatz như weil, wenn, dann….
 
Reflexive Verben
sich fühlen, sich ärgern, sich erinnern, sich freuen, sich entschuldigen, sich unterhalten, sich treffen, sich streiten, sich beschweren…
Những động từ được liệt kê trên bắt buộc phải đi với sich/dich/mich/euch/uns tùy vào chủ ngữ vì những động từ trên là Reflexive Verben
 
Passive Präsens: bị động ở thì hiện tại
Subjekt + werden/wird/wirst/werde/werdet + Partizip II
 
Indirekte Frage: câu hỏi gián tiếp
Công thức chung là: Câu hỏi gián tiếp + ý cần hỏi dạng Nebensatz.
Với câu hỏi Ja/nein, ta phải thêm ob ở đầu mệnh đề phụ (Nebensatz).
Können Sie mir sagen/erklären/,…?; Wissen Sie, …?, Ich würde gern wissen, Darf ich fragen…?
 
Verben mit Präpositionen: động từ đi chung với giới từ
Với dạng động từ này, các bạn phải học thuộc động từ nào đi với giới từ nào, và danh từ đứng sau là Akkusativ hay Dativ.
Ví dụ:
ab|hängen von + Dat
achten auf + Akk
etw ändern an + Dat
etw an|fangen mit + Dat
 
Frageartikel welch-? – Demonstrativpronomen dieser, der: từ để hỏi Welch- và đại từ chỉ định
Cách chia đuôi của welch-, dies-…
 
Ngoài ra, còn có một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Đức A2 cần tìm hiểu như:
 
Deklination von Artikeln: chia mạo từ
Interrogativartikel: quán từ nghi vấn
Modalverben im Präteritum: động từ khiếm khuyết ở thời quá khứ Präteritum
Reflexive Verben: động từ phản thân
Reflexivpronomen: đại từ phản thân
Positionsverben – Richtungsverben: động từ chỉ vị trí – động từ chỉ hướng
“Werden” als Hauptverb: động từ “werden” được sử dụng như động từ chính
Verben mit Dativ und Akkusativ: động từ với Dativ và Akkusativ
 
Tiếng Đức A2 tập trung xây dựng khá nhiều kiến thức ngữ pháp quan trọng, để học tốt và nắm chắc chúng ta nên học bám theo các giáo trình có sẵn. Dưới đây là một số giáo trình, tài liệu học tiếng Đức A2 mà Phuong Nam Education đã sưu tầm và tổng hợp lại để bạn có thể tham khảo, tải về để học tập:
 
Giáo trình Schritte Plus neu
Giáo trình Grammatik có đáp án
Từ vựng A2 tiếng Đức do Goethe biên soạn
Từ vựng A2 Đức – Việt theo sách Schritte plus neu
 
Ngoài ra, những đầu sách này cũng được Phuong Nam Education tổng hợp và biên soạn lại để đem vào giảng dạy tại các lớp tiếng Đức của Trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và lấy chứng chỉ của học viên. 
 
Bài viết trên đây, Phuong Nam Education đã tổng hợp những thông tin cần tìm hiểu khi bắt đầu học tiếng Đức A2. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn học tập và ôn thi tiếng Đức A2 một cách hiệu quả. Bên cạnh việc tự học tiếng Đức A2 thì tham gia các khóa học tại Trung tâm cũng là một trong những cách giúp bạn chinh phục tiếng Đức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Đức hàng đầu hiện nay, Phuong Nam Education có các lớp tiếng Đức A2, giúp học viên xây nền tảng hiệu quả, chuẩn hóa phát âm và nắm được các mẫu câu giao tiếp thông dụng trong đời sống. Các bạn học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ A2 tiếng Đức sau khóa học có thể tham gia các lớp luyện thi tiếng Đức A2 tại Phuong Nam Education để được ôn tập những cấu trúc ngữ pháp, từ vựng tiếng Đức A2 thường gặp trong đề thi và được hướng dẫn các mẹo làm bài thi tiếng Đức A2 một cách hiệu quả, giúp học viên đạt chứng chỉ trong thời gian sớm nhất.
 
Không khí vui tươi, sôi động tại lớp học tiếng Đức A2 Offline tại Phuong Nam Education
 
Bạn có thể đến địa chỉ 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM hoặc liên hệ ngay số Hotline: 1900 7060 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc hoàn toàn miễn phí.
 
Tags: tiếng Đức A2, từ vựng A2 tiếng Đức, ngữ pháp tiếng Đức A2, đề thi A2 tiếng Đức, cấu trúc đề thi tiếng Đức A2

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Những điều cần lưu ý khi mới bắt đầu học tiếng Đức
Những điều cần lưu ý khi mới bắt đầu học tiếng Đức

Cùng Phuong Nam Education khám phá những thông tin cần thiết dưới đây để hành trình học tiếng Đức diễn ra dễ dàng hơn bạn nhé!

 Học từ vựng tiếng Đức theo chủ đề thông dụng (phần 1)
Học từ vựng tiếng Đức theo chủ đề thông dụng (phần 1)

Trong bài viết này, Phuong Nam Education sẽ giúp bạn tổng hợp các từ vựng tiếng Đức theo một số chủ đề thông dụng hiện nay

Những điều cần lưu ý khi học tiếng Đức giao tiếp
Những điều cần lưu ý khi học tiếng Đức giao tiếp

Trong bài viết này, Phuong Nam Education sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết khi học tiếng Đức giao tiếp

Những câu hỏi thường gặp trong kỳ thi tiếng Đức
Những câu hỏi thường gặp trong kỳ thi tiếng Đức

Trong bài viết này, Phuong Nam Education sẽ giúp bạn tổng hợp những thông tin cần thiết về các kỳ thi và chứng chỉ tiếng Đức được sử dụng phổ biến...

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat