Bài Tập A1

Bài 1 Begrüßungen - Übung
Bài 1 Begrüßungen - Übung

Nhiều lúc bạn gặp một người Đức vào muốn nói lời chào với họ thì phải nói như thế nào? Và có phân biệt cách chào trong trọn và thân mật hay không?...

Bài 2 Woher kommst du?, Woher kommen Sie?
Bài 2 Woher kommst du?, Woher kommen Sie?

Woher kommst du Woher kommen Sie du Woher kommst du Wohe

Bài 3 Schreiben Sie Sätze. 1
Bài 3 Schreiben Sie Sätze. 1

ist mein Name Anne Bar. Mein name ist Anne Bar du wer

Bài 4 Verb Formen mit heißen, kommen, sein
Bài 4 Verb Formen mit heißen, kommen, sein

Ergänzen Sie in der richtigen Form: heißen – kommen – sein

Bài 5 Wortschatz Baustein 1
Bài 5 Wortschatz Baustein 1

Kurssprache: Was passt? Ergänzen Sie. Anschen ergänzen horen lesen markieren schreiben zeigen

Bài 6 Länder oder Aussprache
Bài 6 Länder oder Aussprache

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu. Länder oder Aussprache

Bài 7 s, ss, oder ß
Bài 7 s, ss, oder ß

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng s, ss, oder ß đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 8 Text schreiben 1
Bài 8 Text schreiben 1

Trung tâm đang Text schreiben 1 tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 9 Wortschatz Baustein 2
Bài 9 Wortschatz Baustein 2

Trung tâm đang tìm ra các cách học Wortschatz Baustein tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 10 Länder oder Aussprache 1
Bài 10 Länder oder Aussprache 1

Trung tâm đang Länder oder Aussprache tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 11 Länder und Städte
Bài 11 Länder und Städte

Trung tâm Länder und Städte đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 12 chia động từ sein
Bài 12 chia động từ sein

Trung tâm đang chia động từ sein tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 13: Wo passt er  sie  sie? Markieren Sie und schreiben Sie neu
Bài 13: Wo passt er sie sie? Markieren Sie und schreiben Sie neu

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu. Và tận dụng các lợi thế đó trung tâm đưa ra...

Bài 14: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)
Bài 14: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)

Trung tâm đang tìm ra zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 15: über Deutschland, Österreich, und die Schweiz (nước Đức, Áo, và Thụy Điển)
Bài 15: über Deutschland, Österreich, und die Schweiz (nước Đức, Áo, và Thụy Điển)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệuüber Deutschland, Österreich, und die Schweiz quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 16: Verben und Akkusativ-Ergänzung
Bài 16: Verben und Akkusativ-Ergänzung

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn Verben und Akkusativ-Ergänzung giản dễ hiểu.

Bài 17: Vater und Sohn im Supermarkt (cha và con trai ở siêu thị)
Bài 17: Vater und Sohn im Supermarkt (cha và con trai ở siêu thị)

Trung tâm Vater und Sohn im Supermarkt đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat