Luyện nghe A1

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Đâu mới là đáp án chính xác?

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, einundzanzig tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học...

Bài 3: Zahlen (số đếm)
Bài 3: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht?
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht?

Các bạn hãy cùng với Phuong Nam Education tìm hiểu về cách giao tiếp đúng trong tiếng Đức trong bài tập luyện nghe dưới đây nhé!

Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)
Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)

Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu

Bài 6: Telefonnummer (số điện thoại)
Bài 6: Telefonnummer (số điện thoại)

Các bạn hãy cùng Phuong Nam Education luyện tập khả năng nghe của mình về chủ đề Telefonnummer trong tiếng Đức nhé!

Bài 7: Buchstabieren den Namen (đánh vần tên)
Bài 7: Buchstabieren den Namen (đánh vần tên)

Buchstabieren den Namen (đánh vần tên) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 8: Wie sind die Leute ?
Bài 8: Wie sind die Leute ?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 9: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)
Bài 9: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)

Telefonnummer (số điện thoại) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 10: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)
Bài 10: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)

zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 11: was essen und trinken die Leute (ăn và uống)
Bài 11: was essen und trinken die Leute (ăn và uống)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 12: im Restaurant (ở nhà hàng)
Bài 12: im Restaurant (ở nhà hàng)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 13: Geld wechseln (đổi tiền)
Bài 13: Geld wechseln (đổi tiền)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 14: im Kaufhaus (ở khu mua sắm)
Bài 14: im Kaufhaus (ở khu mua sắm)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 15: Kann ich Ihnen helfen? (tôi có thể giúp gì cho Ngài?)
Bài 15: Kann ich Ihnen helfen? (tôi có thể giúp gì cho Ngài?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 16: Papa kaufst du mir ein Eis?
Bài 16: Papa kaufst du mir ein Eis?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 17: Preise im Supermarkt (giá hàng hóa trong siêu thị)
Bài 17: Preise im Supermarkt (giá hàng hóa trong siêu thị)

Tiefkühl-Pizza Ein Kilo Lammfleisc Kilo-Paket Waschmitte Odenwälder Hefezopf Eine Dose Tomate Tiefgekühlte Fischfillets

Bài 18: Wer möchtet was?
Bài 18: Wer möchtet was?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 19: Einkaufen (đi mua sắm)
Bài 19: Einkaufen (đi mua sắm)

Was kauft die Kundin? Hören Sie und markieren Sie. Butter Butterkäse Dosenmilch

Bài 20: im Supermarkt einkaufen (mua sắm trong siêu thị)
Bài 20: im Supermarkt einkaufen (mua sắm trong siêu thị)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat