Luyện nghe A1

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie bitte

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, einundzanzig tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học...

Bài 3: Zahlen (số đếm)
Bài 3: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)
Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)

Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu

Bài 6: Telefonnummer (số điện thoại)
Bài 6: Telefonnummer (số điện thoại)

Telefonnummer (số điện thoại) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 7: Buchstabieren den Namen (đánh vần tên)
Bài 7: Buchstabieren den Namen (đánh vần tên)

Buchstabieren den Namen (đánh vần tên) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 8: Wie sind die Leute ?
Bài 8: Wie sind die Leute ?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 9: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)
Bài 9: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)

Telefonnummer (số điện thoại) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 10: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)
Bài 10: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)

zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 11: was essen und trinken die Leute (ăn và uống)
Bài 11: was essen und trinken die Leute (ăn và uống)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 12: im Restaurant (ở nhà hàng)
Bài 12: im Restaurant (ở nhà hàng)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 13: Geld wechseln (đổi tiền)
Bài 13: Geld wechseln (đổi tiền)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 14: im Kaufhaus (ở khu mua sắm)
Bài 14: im Kaufhaus (ở khu mua sắm)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 15: Kann ich Ihnen helfen? (tôi có thể giúp gì cho Ngài?)
Bài 15: Kann ich Ihnen helfen? (tôi có thể giúp gì cho Ngài?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 16: Papa kaufst du mir ein Eis?
Bài 16: Papa kaufst du mir ein Eis?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 17: Preise im Supermarkt (giá hàng hóa trong siêu thị)
Bài 17: Preise im Supermarkt (giá hàng hóa trong siêu thị)

Tiefkühl-Pizza Ein Kilo Lammfleisc Kilo-Paket Waschmitte Odenwälder Hefezopf Eine Dose Tomate Tiefgekühlte Fischfillets

Bài 18: Wer möchtet was?
Bài 18: Wer möchtet was?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 19: Einkaufen (đi mua sắm)
Bài 19: Einkaufen (đi mua sắm)

Was kauft die Kundin? Hören Sie und markieren Sie. Butter Butterkäse Dosenmilch

Bài 20: im Supermarkt einkaufen (mua sắm trong siêu thị)
Bài 20: im Supermarkt einkaufen (mua sắm trong siêu thị)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat