Bài 3: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie.

1/- Die Adresse ist: Feuerbachstraße

      26                    36

4/- Die Mini-Tour dauert

      45 Minuten       90 Minuten

2/- Die Frau fliegt nach Brüssel von Flugsteig

      A 21                A 12   

5/- Der Flug nach Genf hat die Nummer

      5428                4582

3/- Der Mann hat Platr

      D 4                  D 14        

6/- Der Flugsteig hat die Nummer

      B 47                 B 57

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v82/Bai-1-Zahlen-so-dem.html​

Clicken Sie hier bitte

Click vào đây để nghe

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie bitte

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, einundzanzig tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học...

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)
Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)

Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100
Zalo chat