Bài 2: Zahlen (số đếm)

Hören Sie und Sprechen Sie  

11 35 44 elf
12 39 70 fünfzehn
13     14  98 einundzanzig
30 40 100   

>>Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v82/Bai-1-Zahlen-so-dem.html

Clicken Sie hier bitte

click vào đây để nghe

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie bitte

Bài 3: Zahlen (số đếm)
Bài 3: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)
Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)

Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat