Bài 5: Woher? Wohin? (từ đâu đến? đến đâu?)

Hören und markieren Sie (nghe và đánh dấu vào câu đúng):

 

1. Es sprechen:

a. 2 Personen

b. 3 Personen

c. 4 Personen

 

2. Die Personen sind

a. Anna

b. Mama

c. Papa

d. Kawena

 

3. Wo sind die Personen?

a. Hamburg

b. Windhuk

c. München

d. Frankfurt

>>Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v83/Bai-2-Zahlen-so-dem.html

Clicken Sie hier bitte

Click vào đây để nghe

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie bitte

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, einundzanzig tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học...

Bài 3: Zahlen (số đếm)
Bài 3: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat