Bài 9: zu Besuch bei Vera (đến thăm Vera)

Hören Sie und markieren Sie: richtig oder falsch?

(Nghe và đánh dấu : đúng hoặc sai)

  richtig falsch
1. Vera hat eine neue Wohnung ________ ________
2. Vera ist bei Petra und Andrea zu Besuch ________ ________
3. Andrea trinkt Tee ________ ________
4. Vera, Petra und Andrea sind "per du" ________ ________
5. Vera lernt Deutsch ________ ________

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v84/Bai-3-Zahlen-so-dem.html

Clicken Sie hier bitte

Click vào đây để nghe

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie bitte

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, einundzanzig tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học...

Bài 3: Zahlen (số đếm)
Bài 3: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100
Zalo chat