Bài 13: Geld wechseln (đổi tiền)

Hören Sie und markieren Sie (nghe và đánh dấu vào câu đúng)

Die Kunden möchten Geld wechseln.

1. Die Kundin bekommt

a. 55 000 Yen

b. 5 500 Yen

2. Der Kunde bekommt für 1000US-Dollar

a. 1087 Euro

b. 1078 Euro 

3. Die Kundin wechselt

a. 510000 Peso

b. 1510 Peso

4. Die Kundin bekommt

a. 1460 kanadische Dollar

b. 1416 kanadische Dollar

>>Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v85/Bai-4-Was-sagt-man-Was-sagt-man-nicht-giao-tiep-the-nao-la-dung-trong-tieng-Duc.html

Clicken Sie hier bitte (track 1, track 2)

Click vào đây để nghe                                           

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Zahlen (số đếm)
Bài 1: Zahlen (số đếm)

Was ist richtig? Hören und markieren Sie bitte

Bài 2: Zahlen (số đếm)
Bài 2: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, einundzanzig tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học...

Bài 3: Zahlen (số đếm)
Bài 3: Zahlen (số đếm)

Zahlen (số đếm) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)
Bài 4: Was sagt man? Was sagt man nicht? (giao tiếp thế nào là đúng trong tiếng Đức?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100
Zalo chat