Hauptsatz und Nebensatz (Mệnh đề chính và phụ)

Trong tiếng Đức, 1 câu có thể sở hữu 2 mệnh đề: mệnh đề chính và mệnh đề phụ.

  • Hauptsatz (Mệnh đề chính)

Trong mệnh đề chính, động từ thường đứng ở đầu hoặc cuối câu, phụ thuộc vào từ nối giữa hai mệnh đề chính và phụ.

            Ví dụ: Ich spielte Badminton, ... (Tôi chơi cầu lông).

  • Nebensatz (mệnh đề phụ)

Trong mệnh đề phụ động từ đứng cuối mệnh đề.

            Ví dụ: Wenn ich mehr Zeit hatte, ... (Nếu tôi thêm thời gian).

  • Cách thành lập 1 câu bao gồm cả Hauptsatz và Nebensatz phụ thuộc vào quan hệ nguyên nhân - kết quả của câu và đặc biệt phụ thuộc vào Konjunktion (từ nối).

Ví dụ: Ich spiele heute kein Fußball (Hauptsatz), weil (Konjunktion) mein Bein mir wehr tut (Nebensatz). (Hôm nay tôi không chơi bóng đá chân tôi đau).

Xem thêm về Konjunktion https://hoctiengduc.com/noi-dung/bai-4-konjunktionen-tu-noi.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat