Bài 4: Konjunktionen (Từ nối)

Konjunktion là những từ có chức năng nối các từ, các nhóm từ, và đặc biệt là các câu và mệnh đề lại với nhau.

Nebenordnete Konjunktionen ( Hauptsatz + Hauptsatz)  (Từ nối các từ và mệnh đề cùng loại)

1. Hauptsatz

Konjunktion

2.Hauptsatz

Posiotion 0

Subjekt

Verb

Satzende

Er ist schon 44

aber

er

sieht

sehr jung aus.

Ich liebe dich

denn

du

bist

sehr hübsch.

Wir essen Pizza

oder

wir

schauen

einen Film.

Ich wil kein Auto

sondern

ich

will

einen Panzer.

Ich liebe dich

und

ich

liebe

deine Schwester.

 

Unterordnete Konjunktionen (Hauptsatz + Nebensatz) (Từ nối mệnh đề chính và phụ)

Hauptsatz

Nebensatz

Position1

Position2

Mittelfeld

Satzende

Konjunktion

Subjekt

Verb

Ich weiß,

dass

du

gestern das

getan hast.

Das ist mein Freund,

von dem

ich

dir

erzählt habe.

Wasch dir die Hände,

bevor

du

 

isst.

Warte hier,

bis

jemand

dich

ab holt.

Sie spielten Computerspiele

als

ich

sie

sah.

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat