Bài 7: Verb mit Dativ und Akkusativ

....

Verb

... Dativ-Ergäzung ... Akkusativ-Ergänzung
  Kaufst   du uns ein Eis?
Ich möchte     auch ein Eis
Ich kaufe   euch heute kein Eis
  gebt ihr mir mal eine Schachtel Zigaretten
Ich gebe   ihm   das Feuerzeug
  schenkst du mir   das Auto?
  kaufst du mir noch Überraschungseier?
Wir haben doch     Überraschungseier.
Heute bekommst du     keine Zigaretten!

rb + Dativ und Akkusativ-Ergänzung: kaufen, geben, schenken                                   

1.        b + Akkusativ-Ergänzung: möchten, haben, bekommen                                                                                    

2. Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v51/Bai-2-bestimmte-und-unbestimmte-Artikel-mao-tu-xac-dinh-va-khong-xac-dinh.html

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)
Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)

. Die Verb-Endungen im Präsens sind gleich bei er und sie

 einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)
einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)

xây dựng câu hỏi là 1 kỹ năng cơ bản thiết yếu khi học tiếng Đức

Bài 12:  Wo Wohin Woher?
Bài 12: Wo Wohin Woher?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)
Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat