Bài 2 würd mit Infinitiv

"würd- + Infinitiv": über Wünsche, Träume, Fantasien sprechen.

ich würde....                                     wir würden...

Würdest du....?                               Würdet ihr...?

 

Höflichkeitsform: Würden Sie...?

Wo würden Sie gern wohnen?

ich würde gern auf dem Land wohnen, weil ich die Natur liebe.

>>
http://hoctiengduc.com/v77/Bai-1-Reflexivpronomen-dai-tu-phan-than.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)
Bài 1: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)

Reflexivpronomen (đại từ phản thân) bài này giúp bạn nắm bắt rõ hơn về ngữ pháp này

Bài 3: Câu với mệnh đề phụ
Bài 3: Câu với mệnh đề phụ

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4 :Hai động từ nguyên mẫu trong các thì
Bài 4 :Hai động từ nguyên mẫu trong các thì

Hai động từ nguyên mẫu trong các thì, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat