Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)

Beispiele

Tabelle ( f ) Lesetext ( m ) Lied ( n ) Bilder ( Plural )
der bestimmte Artikel die der  das die
der unbestimmte Artikel ( - ) eine  ein ein ------
der negative Artikel ( + ) keine kein kein keine

 

1. Der unbestimmte Artikel ist gleich bei m und n

(mạo từ không xác định giống nhau ở giống đực và trung tính)

2. Der negative Artikel ist gleich bei  f  und  Plural

                                                      bei m und  n

(mạo từ ở thể phủ định giống nhau ở  giống cái và số nhiều, giống đực và trung tính)

3. Der bestimmte Artikel ist gleich bei f und Plural

(mạo từ xác định giống nhau ở giống cái và số nhiều)

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v50/Bai-1-VerbEndungen-chia-dong-tu.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)
Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)

. Die Verb-Endungen im Präsens sind gleich bei er und sie

 einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)
einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)

xây dựng câu hỏi là 1 kỹ năng cơ bản thiết yếu khi học tiếng Đức

Bài 12:  Wo Wohin Woher?
Bài 12: Wo Wohin Woher?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Modalverben (Động từ khiếm khuyết)
Modalverben (Động từ khiếm khuyết)

Trong bài này chúng ta sẽ học về Modalverben hay còn gọi là động từ khiếm khuyết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat