Imperativ - Câu mệnh lệnh trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức, cấu trúc của một câu trần thuật sẽ hoàn toàn khác so với câu mệnh lệnh. Vậy câu mệnh lệnh trong tiếng Đức được cấu tạo như thế nào và nó có chức năng gì trong giao tiếp? Phuong Nam Education sẽ giúp bạn giải đáp ngay những vấn đề này bằng bài học thú vị dưới đây

Câu mệnh lệnh trong tiếng Đức 

 • Câu mệnh lệnh được sử dụng để ra lệnh cho ai đó hoặc yêu cầu ai đó làm điều gì

 • Câu mệnh lệnh chỉ tồn tại dưới dạng du, ihr và ở dạng lịch sự là Sie

Ví dụ: Geh jetzt ins Bett! - Hãy đi ngủ ngay đi!

Cách xây dựng một câu mệnh lệnh

 • Đối với ngôi lịch sự ,,Sie’’

       Cấu trúc: Động từ nguyên mẫu + Sie + ... !

       Ví dụ: Gehen Sie nach Hause!

 • Đối với ngôi ,,du”

       Cấu trúc: Động từ chia ở thì hiện tại với ngôi ,,du” sau đó bỏ đuôi ,,st” + ... !

       Ví dụ:  „Geh nach Hause!"

       Lưu ý: 

 • Gốc động từ (Verbstamm) kết thúc bằng –d, -t, -m, -n thì câu mệnh lệnh luôn luôn bắt buộc phải thêm -e

        Ví dụ: Lerne Deutsch!

 • Sau khi chia động từ ở ngôi du, xuất hiện Umlaut. Bạn hãy bỏ Umlaut.

Ví dụ: Schlaf gut! (Schläfst) (Ngủ ngon!)

           Lauf! (Läufst) (Chạy đi!)

 • Đối với ngôi ,,ihr”

       Cấu trúc: Động từ chia ở thì hiện tại với ngôi ,,ihr” + ... !

       Ví dụ: Geht nach Hause!

Một số trường hợp ngoại lệ

 • Lesen trong câu mệnh lệnh với ngôi ,,du”chỉ bỏ -t (Lies)

 • Vergessen trong câu mệnh lệnh với ngôi ,,du”chỉ bỏ -t  (Vergiss)

 • Với những động từ nguyên mẫu kết thúc bằng –eln hoặc –ern thì luôn dùng dạng chia động từ cho ngôi ich để sử dụng trong Imperativ với ngôi du

Ví dụ:

Erinnere dich daran! (Hãy nhớ lấy điều đó)

Entwickle deine Idee! (Hãy phát triển ý tưởng của bạn đi)

Động từ lesen trong câu mệnh lệnh với ngôi du có dạng Lies!

 • 3 động từ bất quy tắc trong câu mệnh lệnh

Sein: sei (du), seid (ihr), seien (Sie)

Haben: hab (du), habt (ihr), haben (Sie)

Werden: werde (du), werdet (ihr), werden (Sie)

 • Thêm bitte vào bất kỳ cách dùng với ngôi nào, đặc biệt là ngôi Sie để càng làm tăng thêm sự lịch sự trong khi yêu cầu:

Gib mir bitte dein Buch!

Sprecht langsam bitte!

Bitte kommen Sie mit mir!

Bài tập

Hình thành dạng câu mệnh lệnh phù hợp

     Infinitiv     du                       ihr                     Sie

01. arbeiten .…………… ………………. …………………

02. bitten     …………… ………………. ……………………

03. Essen     ..…………... ………………. …………………… 

04. fahren    ……………. ...….………… …………………… 

Đáp án:

Infinitiv             du         ihr               Sie  

01: arbeiten  Arbeite!  Arbeitet!     Arbeiten Sie!  

02: bitten       Bitte!      Bittet!         Bitten Sie!  

03: essen         Iss!       Esst!            Essen Sie! 

04: fahren      Fahr!     Fahrt!          Fahren Sie!

Qua bài học trên, Phuong Nam Education hy vọng bạn đã nắm chắc cách sử dụng cũng như cấu trúc của một câu mệnh lệnh trong tiếng Đức. Chúc bạn học tiếng Đức thật giỏi và đạt được nhiều thành công trong học tập. 

       

 


 

       

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Trennenbare und untrennbare Verben - Động từ tách được và không tách được
Trennenbare und untrennbare Verben - Động từ tách được và không tách được

Khi sử dụng động từ trong tiếng Đức, bên cạnh việc người học phải chú ý đến cách chia động từ cho phù hợp với từng ngôi, từng thì và từng thời thì...

Modalverben - Động từ khuyết thiếu
Modalverben - Động từ khuyết thiếu

Bạn có biết động từ Modalverben trong tiếng Đức là gì, dùng như thế nào không? Và làm sao để chia cho đúng loại động từ này ở thì Hiện tại trong...

Die Verwendung von nicht - Cách dùng của nicht
Die Verwendung von nicht - Cách dùng của nicht

Trạng từ phủ định “nicht” là một chủ đề vô cùng quan trọng khi các bạn mới học tiếng Đức. Trong bất kỳ ngôn ngữ nào có câu khẳng định thì cũng có...

Ngữ pháp tiếng Đức không còn là chuyện khó
Ngữ pháp tiếng Đức không còn là chuyện khó

Cùng tìm hiểu ngữ pháp tiếng Đức và các tips học hiệu quả cho bạn trong bài viết này.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat