Bài 10: Perfekt (thì hiện tại hoàn thành)

  • Thì hiện tại hoàn thành (Perfekt) trong tiếng Đức dùng để diễn tả một hành động đã kết thúc hoặc đang xảy ra trong quá khứ.
  • Thì hiện tại hoàn thành được xây dựng theo công thức sau:

 

Hilfsverb (haben/sein) + Partizip II

 

              Ví dụ: Ich habe shon als Verkäufer gearbeitet.

                          Ich bin gestern in Deutschland angekommen.

               Xem lại Partizip II: https://hoctiengduc.com/noi-dung/bai-11-das-partizip-ii-dong-tu-o-thi-hien-tai-hoan-thanh.html

 

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)
Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)

. Die Verb-Endungen im Präsens sind gleich bei er und sie

 einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)
einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)

xây dựng câu hỏi là 1 kỹ năng cơ bản thiết yếu khi học tiếng Đức

Bài 12:  Wo Wohin Woher?
Bài 12: Wo Wohin Woher?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)
Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat