Pretäritum(Imperfekt)

 

Um einen Vorgang in der Vergangenheit zu beschreiben, haben wir im Deutsch zwei folgende Wege. (Để diễn tả một hành động hoặc quá trình trong quá khứ bằng tiếng Đức chúng ta sử dụng 2 thời sau):

1. Perfekt.

Xem lại thì Perfekt tại https://hoctiengduc.com/noi-dung/bai-10-perfekt-thi-hien-tai-hoan-thanh.html

2. Pretäritum.

Wir entfernen die Infinitivendungen und hängen folgende Endungen an. (Chúng ta bỏ đuôi nguyên mẫu và thêm những đuôi sau)

Person

Schwache Verben

Starke oder gemische Verben

Ich

-te

Ich lernte

-

Ich sah

Du

-test

Du lerntest

st

Du sahst

Er/sie/es

-te

Er/sie/es lernte

-

Er/sie/es sah

wir

-ten

Wir lernten

-en

Wir sahen

ihr

-tet

Ihr lerntet

-t

Ihr saht

Sie/sie(plural)

-ten

Sie/sielernten

-en

Sie/sie sahen

 

z.B Er lernte sehr viel zu Hause. (Anh ta đã tự học ở nhà rất nhiều ở nhà)

                  Wir kauften ein rotes Auto. (Chúng tôi đã mua một chiếc xe hơi màu đỏ)

 

Besonders wichtig sind die Verben mit sein und habe. (Lưu ý 2 động từ sein và haben.)

Person

Sein

Haben

Ich

War

Hatte

Du

Warst

Hattest

Er/sie/es

War

Hatte

wir

Waren

Hatten

ihr

Wart

Hattet

Sie/sie(plural)

Waren

Hatten

z.B Ich war bei meinem Vater. (Tôi đã ở chổ cha tôi)

      Ich hatte damals eine rote Brille. (Lúc ấy tôi có một chiếc mắt kính đỏ)

 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 3: Präpositionen (giới từ)
Bài 3: Präpositionen (giới từ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat