Bài 9: Nguyên tắc ngữ pháp ở thì quá khứ đơn với động từ khiếm khuyết

                 1. Die Modalverben und das Verb "haben" haben im Präteritum immer ein "te" (=Präteritum-Signal), dann kommt die Verb-Endung.

(động từ khiếm khuyết và động từ "haben" luôn có đuôi "te" (dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ) trong thì quá khứ đơn)

 

2. Im Präteritum sind die Endungen gleich bei (trong thì quá khứ đơn, đuôi động từ giống nhau ở)

  • Ich und er / sie / es (Singular – số ít)
  • Sie und wir (Plural – số nhiều)

 

                 3. Vergleichen Sie die Infinitive mit den Präteritum-Formen. (so sánh động từ nguyên mẫu)

Infinitiv "Können"

Präteritum: konnt-

 

Infinitiv "müssen"

Präteritum: musst-

 

Infinitiv "dürfen"

Präteritum: durft-

 

In Präteritum gibt es kein Umlaut (trong thì quá khứ đơn không có ö, ü , ä)

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v65/Bai-2-Trennbare-Verben.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat