Bài 8: Präteritum mit Modalverben (thì quá khứ đơn với động từ khiếm khuyết)

 

Để chia Modalverben ở thì Präteritum ta cần nắm rõ bảng sau:

  müssen können dürfen sollen wollen mögen
ich musste konnte durfte sollte wollte mochte
du musstest konntest durftest solltest wolltest mochtest
er musste konnte durfte sollte wollte mochte
wir mussten konnten durften sollten wollten mochten
ihr musstet konntet durftet solltet wolltet mochtet
Sie/sie mussten konnten durften sollten wollten mochten

Ví dụ: Ich musste mit ihm ins Disko gehen.

Xem thêm: https://hoctiengduc.com/noi-dung/pretritumimperfekt.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat