Bài 6: những cách nói không

bezweifeln

nghi ngờ

verbieten

cấm đoán

untersagen

cấm đoán

ablehnen

từ chối

fehlen

thiếu, cần (một cái gì)

leugnen

từ chối (rất mạnh)

verneinen

nói “không”

widerlegen

bác bỏ

bestreiten

từ chối, chối bỏ

 
>>Tin li
ên quan: http://hoctiengduc.com/v42/Bai-2-Krankheiten-benh-tat.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)
Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 7 : Thuộc tính
Bài 7 : Thuộc tính

zeitweilig stoppelig holprig heiser verschwommen mehrdeutig zahm artig schwerfällig

Bài 8 :Động từ và giới từ
Bài 8 :Động từ và giới từ

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat