Bài 12: Fragen mit Welch-

Welches Land liegt zwischen Hessen und Sachsen, in der Mitte von Deutschland?

Câu hỏi Welch- được xây dựng như sau: WELCH ___ (Artikel) + NOMEN...?

  1. Đặt Welch- đầu câu hỏi
  2. Đặt danh từ cần hỏi ngay cạnh Welch-
  3. Chia đuôi Welch- theo giống danh từ theo sau, tương tự như chia đuôi tính từ

xem lại chia đuôi tính từ https://hoctiengduc.com/noi-dung/adjendungen.html

Ví dụ: Welche Burg liegt bei Eisenach?

           Welcher Fluss fließt von Dressden nach Hamburg?

           Welches Gebirge liegt im Südwesten von Deutschland?

           Welche Seen liegen in der Nähe von München?

           Welche Städte liegen an der Ostsee, nordöstlich von Hamburg?

 

 

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v67/Bai-4-Konjunktionen.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat