Adj-endungen

Trong tiếng  Đức, tính từ phải được chia đuôi tùy thuộc theo danh từ mà tính từ bổ nghĩa.

Ví dụ: Ich habe ein großes Buch. (Tôi có một cuốn sách lớn.)

Sau đây là các cách chia đuôi tính từ mà chúng ta cần phải nắm rõ:

1. Der bestimmte Artikel + Adj.  (Đuôi tính từ có mạo từ xác định der,die,das đi trước)

 

maskulin

feminin

neutrum

plural

Nominativ

der alte Mann

die junge Frau

das kleine Kind

die alten Männer

Akkusativ

den alten Mann

die junge Frau

das kleine Kind

die alten Männer

Dativ

dem alten Mann

der jungen Frau

dem kleinen Kind

den alten Männern

Genitiv

des alten Mannes

der jungen Frau

des kleinen Kindes

der alten Männer

ebenso: dieser, jener, jeder, alle (Pl.)

z.B  Der kleine Hund liegt am Boden. (Con chó con nằm dưới đất .)

2. Der unbestimmte Artikel + Adj (Đuôi tính từ có mạo từ không xác định đi trước ..)

 

maskulin

feminin

neutrum

plural

Nominativ

kein alter Mann

keine junge Frau

kein kleines Kind

keine alten Männer

Akkusativ

keinen alten Mann

keine junge Frau

kein kleine Kind

keine alten Männer

Dativ

keinem alten Mann

keiner  jungen Frau

keinem kleinen Kind

keinen alten Männern

Genitiv

keines alten Mannes

keiner jungen Frau

keines kleinen Kindes

keiner alten Männer

ebenso: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr, kein.. 

z.B Ich sehe eine schöne Frau. (Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp.)

3. Ohne Artikel +Adj. (Đuôi tính từ không có mạo từ đi trước.) 

 

maskulin

feminin

neutrum

plural

Nominativ

alter Mann

junge Frau

kleines Kind

alte Männer

Akkusativ

alten Mann

junge Frau

kleines Kind

alte Männer

Dativ

altem Mann

junger Frau

kleinem Kind

alten Männer

Genitiv

alten Mannes

junger Frau

kleinen Kindes

alter Männer

 

 

 

 

 

 

 

 

z.B Dieses Auto ist schon kaputt. (Chiếc ô tô này đã hư rồi.)

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 3: Präpositionen (giới từ)
Bài 3: Präpositionen (giới từ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat