Idiom 103

Học qua các danh ngôn

Idioms Bedeutungen
Bellende Hunde beißen nicht. chó sủa chó không cắn
mit etwas hinterm Berg halten giữ bí mật
über alle Berge sein biến mất biệt tăm
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen. tự thân vận động
Ich fresse einen Besen, wenn... tôi cá là...
auf Biegen oder Brechen/mag es biegen oder brechen điều gì đến sẽ đến
as ist mein Bier!/Das ist nicht dein Bier! đó là chuyện riêng của tôi, không phải chuyện của bạn
blass vor Neid sein/werden ganh tỵ
Das steht auf einem anderen Blatt. đó là chuyện khác rồi
kein Blatt vor den Mund nehmen thẳng như ruột ngựa

>>http://hoctiengduc.com/v198/Idiom-101.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Idiom 101
Idiom 101

etwas aus dem Ärmel schütteln ich in den Arsch beißen Ich habe mich in den Arsch/Hintern gebissen

Idiom 102
Idiom 102

Trung tâmIdiom 102 đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat