Idiom 101

Học qua các danh ngôn

Idioms Bedeutungen
Wer A sagt, muss auch B sagen Ai bắt đầu điều gì, cũng phải kết thúc điều đó
Aller Anfang ist schwer. vạn sự khởi đầu nan
alles grau in grau malen/sehen bi quan
Andere Länder, andere Sitten. nhập gia tùy tục
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm hổ phụ sinh hổ tử
Arbeit macht das Leben süß. Lao động làm cuộc sống ngọt ngào hơn
etwas aus dem Ärmel schütteln nảy ra sáng kiến
ich in den Arsch beißen
Ich habe mich in den Arsch/Hintern gebissen
tôi tự biến mình thành kẻ ngốc / tôi tự làm hại mình
Das passt wie die Faust aufs Auge tất cả đều sai hết rồi
Aus den Augen, aus dem Sinn xa mặt, cách lòng


>>hoctiengduc.com

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Idiom 102
Idiom 102

Trung tâmIdiom 102 đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Idiom 103
Idiom 103

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu. Bellende Hunde beißen nicht.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat