Bài 3: Präpositionen (giới từ)

 

                                            Akkusativ         Dativ                            

Präposition

  • Khi vật ở trạng thái tĩnh (wo), ta sử dụng Dativ đi chung với giới từ.

           Ví dụ: Die Tasche liegt in der  Ecke. (Chiếc giỏi xách nằm trong góc tường.)

  • Khi vật ở trạng thái động (wohin), ta sử dụng Akk đi chung với giới từ.

           Ví dụ: Tommy geht heute mit An ins Kino . (Hôm nay Tommy đi đến rạp phim.)

  • Ngoài ra chúng ta có những giới từ luôn đi với Akkusativ hoặc Dativ .

Ví dụ: Ich will neben dir sein. (Tôi muốn ở cạnh bạn.)

            Für mich ist es nicht einfach. (Điều đó không dễ đối với tôi.)

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat