Bài 1b: Nach dem Namen fragen (hỏi tên)

I. Hören Sie und sprechen Sie (nghe và lặp lại)

Dialog 1:

A: Guten Tag. Ich bin Karin Beckmann von „Globe Tour“. Und wie heißen Sie?

     (Chúc 1 ngày tốt lành. Tôi là Karin Beckmann từ công ty "Globe Tour". Tên ngài là gì?

B: Ich heiße Veronika Winter

     (Tôi tên Veronika Winter)

A: Und wie ist Ihr Name?

      (Và tên ngài là gì?)

C: Mein Name ist Max Weininger

     (Tên tôi là Max Weininger)

D: Werner Raab

     (Werner Raab)

>>Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v1/Bai-1--Begrungen-Chao-Hoi-Co-Ban.html

Dialog 2

A: Hallo, ich bin Eva. Und wie heißt du?

     (Xin chào, tôi tên Eva. Bạn tên gì?)

B: Tobias. Und du?

     (Tobias. Còn bạn?)

C: Ich heiße Daniel

     (Tôi tên Daniel)

 

Clicken Sie hier bitte (click để nghe bài đọc)

 

II. Vokabel und Sätze (từ vựng và câu mẫu)

1. Trong trường hợp trang trọng:

Wie ist Ihr Name / Wie heißen Sie?  = tên của Ngài là gì?

Ich heiße… / Mein Name ist …         = tên tôi là ….

2. Trong trường hợp xã giao với bạn bè:

Wie heißt du ?                               = tên bạn là gì?

Mein Name ist .... / ich heiße...        = tôi tên là ...    

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1d: Alphabet (bảng chữ cái)
Bài 1d: Alphabet (bảng chữ cái)

Bei ähnlichen Buchstaben hilft Ihnen das "Telefon - Alphabet"

Bài 2b: Zahlen bis 100 (Số đếm tới 100)
Bài 2b: Zahlen bis 100 (Số đếm tới 100)

Bài học này giúp các bạn có thể đếm được các số bằng tiếng Đức

Bài 3a: Sprachen, Nationalität (đất nước, ngôn ngữ và quốc tịch)
Bài 3a: Sprachen, Nationalität (đất nước, ngôn ngữ và quốc tịch)

Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprichst du?

Từ vựng tiếng Đức từ thông dụng đến chuyên ngành
Từ vựng tiếng Đức từ thông dụng đến chuyên ngành

Trong bài viết này, Phuong Nam Education sẽ giúp các bạn học từ vựng tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng một cách hiệu quả nhất.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat