Bài 18: Umgangsprache (ngôn ngữ giao tiếp)

Die Leute sprechen schnell: Buchstaben, Silben, und Endungen fehlen. Wie heißen diese Wörter richtig?

(nhiều người nói khá nhanh, các chữ cái, nối và đuôi động tính từ bị mất. Hãy điền lại những từ sau cho đúng.)

 

Heut´                     ________________

´ne tolle Band        ________________

Nich´                     ________________

Lern´n                   ________________

´n Dikat                 ________________

Geh´n                    ________________

Ich hab´n               ________________

Ich musst               ________________

Auszieh´n              ________________

Ich studier´            ________________

Hastu                     ________________

´ne eig´ne              ________________

Wohnung               ________________

Ich wohn´              ________________

Ander´n                 ________________

In´ner                     ________________

Ich find´s               ________________

Versteh´n               ________________

Ich wollt´               ________________

Stör´n                     ________________

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v7/Bai-7-Tagliche-Dinge-Cac-tu-thuong-dung-hang-ngay.html

Clicken Sie hier bitte (track 1, track 2)

Click vào đây để nghe

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Im Supermarkt - Từ vựng tiếng Đức chủ đề trong siêu thị
Im Supermarkt - Từ vựng tiếng Đức chủ đề trong siêu thị

Im Supermarkt - Từ vựng tiếng Đức chủ đề trong siêu thị là chủ điểm từ vựng không thể bỏ quan khi học tiếng Đức.

Der Garten - Từ vựng tiếng Đức chủ đề khu vườn
Der Garten - Từ vựng tiếng Đức chủ đề khu vườn

Từ vựng tiếng Đức chủ đề Der Garten (Khu vườn) với những vật dụng và các hoạt động làm vườn quen thuộc.

Ordinalzahlen auf Deutsch - Số thứ tự trong tiếng Đức
Ordinalzahlen auf Deutsch - Số thứ tự trong tiếng Đức

Chúng ta sử dụng số thứ tự khi muốn liệt kê và xếp thức tự cho một danh sách nào đó. Tùy thuộc vào từ loại văn bản mà ta sẽ viết số thứ tự theo...

Die Farben - Màu sắc
Die Farben - Màu sắc

Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có màu sắc? Chắc chắn mỗi người đều có một màu sắc ưu thích riêng của mình. Bạn đã biết cách viết...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat