Bài 14: Wie ist das in Ihrem Land? (đất nước của bạn như thế nào?)

 

Mit Hilfe dieser folgenden Sätze können wir unser Leben und unsere Kultur gut beschreiben.(Với sự trợ giúp của các mẫu câu sau, chúng ta có thể diễn tả về cuộc sống và văn hóa sinh hoạt của dân tộc một cách dễ dàng)

mit (etwa)... Jahren ausziehen

dời ra khỏi nhà trong .... năm
mit der Partnerin / dem Partner leben sống cùng bạn trai / bạn gái
in einer anderen Stadt arbeiten sống tại 1 thành phố khác
zum Militär gehen đi nghĩa vụ quân sự
Streit mit den Eltern haben cãi nhau với bố mẹ
bei Verwandten wohnen sống ở nhà người quen
unabhängig sein độc lập
zur Untermiete wohnen thuê nhà 
mit Freunden zusammenwohnen sống cùng bạn bè
gerne allein leben thích sống 1 mình
seine Ruhe haben có được sự yên tĩnh
wenig / genug Geld haben có ít / nhiều tiền
bis zur Heirat / zum Examen / ... bei den Eltern wohnen đến lúc kết hôn / khi thi cử / ... sống tại nhà bố mẹ
Kinder haben có con

Ví dụ: In meinem Land wohnen die jungen Leute gern zusammen. (Ở đất nước tôi giới trẻ thích sống chung với nhau) 

            Unsere Frauen sind sehr unabhängig. (Phụ nữ của nước tôi rất độc lập)

>>Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v24/Bai-4-Berufe-cong-viec.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Im Supermarkt - Từ vựng tiếng Đức chủ đề trong siêu thị
Im Supermarkt - Từ vựng tiếng Đức chủ đề trong siêu thị

Im Supermarkt - Từ vựng tiếng Đức chủ đề trong siêu thị là chủ điểm từ vựng không thể bỏ quan khi học tiếng Đức.

Der Garten - Từ vựng tiếng Đức chủ đề khu vườn
Der Garten - Từ vựng tiếng Đức chủ đề khu vườn

Từ vựng tiếng Đức chủ đề Der Garten (Khu vườn) với những vật dụng và các hoạt động làm vườn quen thuộc.

Ordinalzahlen auf Deutsch - Số thứ tự trong tiếng Đức
Ordinalzahlen auf Deutsch - Số thứ tự trong tiếng Đức

Chúng ta sử dụng số thứ tự khi muốn liệt kê và xếp thức tự cho một danh sách nào đó. Tùy thuộc vào từ loại văn bản mà ta sẽ viết số thứ tự theo...

Die Farben - Màu sắc
Die Farben - Màu sắc

Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có màu sắc? Chắc chắn mỗi người đều có một màu sắc ưu thích riêng của mình. Bạn đã biết cách viết...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat