Bài 13: Trật tự câu

Nach einigen Verben wie : wissen, glauben, meinen, vermuten steht oft ein "dass" - Satz 

(Sau những động từ như : Wissen, glauben, meinen, vermuten thường là câu bắt đầu bằng chữ "dass" - "rằng")

 

"dass" - Sätze sind Nebensätze wie "weil" - und "obwohl" - Sätze. Das Verb steht am Ende.

(câu với chữ "dass" là câu phụ, giống như "weil" và "obwohl". động từ được đặt ở cuối câu)

 

z.B: ich glaube, dass Nikos im Kurs ist

>>
Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v67/Bai-4-Konjunktionen.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat