Bài 1: die Familie (gia đình)

Name:

Wohnort (nơi sống):

Alter (tuổi):

Beruf (nghề nghiệp):

Hobbys (sở thích):    

anderes (khác):         

Annika

__________

__________

__________

__________

__________

Name:

Wohnort:

Alter:

Beruf:

Hobbys:  

anderes:

Sibylle

__________

__________

__________

__________

__________

Name:

Wohnort:

Alter:

Beruf:

Hobbys:  

anderes:

Lothar

Maisach

__________

__________

__________

__________

Name:

Wohnort:

Alter:

Beruf :      

Hobbys:

anderes:

Justus      

__________   

__________

__________

Feuerwehr

__________

Name:

Wohnort:

Alter:

Beruf:

Hobbys:

anderes:

Johanna

__________

__________

__________

_________

Name:

Wohnort:

Alter:

Beruf:

Hobbys:

anderes:

Sabina

__________

__________

Bürgermeisterin 

__________

__________


>>xem thêm: hoctiengduc.com

Clicken Sie hier bitte

Click vào đây để nghe

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2: Wie sagen die Leute die Uhrzeiten? (cách đọc thời gian)
Bài 2: Wie sagen die Leute die Uhrzeiten? (cách đọc thời gian)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 3: ich möchte ins Konzert gehen, aber ich muss lernen
Bài 3: ich möchte ins Konzert gehen, aber ich muss lernen

mikommen tanzen gehen ins Variete gehen lesen und fersehen zu Hause bleiben und packen

Bài 4: Termine (Lịch hẹn)
Bài 4: Termine (Lịch hẹn)

Guten Tag. Hier ist Schneider. Ich möchte gern einen Termin für nächste Woche.

Bài 5: die Umzug
Bài 5: die Umzug

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat