Du học Đức

Oktoberfest Lễ hội bia
15 THÁNG 09 Oktoberfest Lễ hội bia

Lễ hội tháng Mười (tiếng Đức: Oktoberfest) được tổ chức trên Theresienwiese tại München là lễ hội lớn nhất thế giới,...

Trường Đại học Freie Universität Berlin
10 THÁNG 08 Trường Đại học Freie Universität Berlin

Trường Đại học Freie Universität Berlin, viết tắt là FU Berlin là một trong 4 đại học lớn nhất của Berlin và là một...

Tổng Lãnh Sự Quán Đức Tại TP.Hồ Chí Minh
15 THÁNG 09 Tổng Lãnh Sự Quán Đức Tại TP.Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Ðức tại TP. Hồ Chí Minh đảm trách các vấn đề lãnh sự trong phạm vi khu vực từ Đà Nẵng vào đến đồng...

Các Cấp Trình Độ Tiếng Đức
28 THÁNG 10 Các Cấp Trình Độ Tiếng Đức

Trình độ này bắt buộc đối với tất cả mọi người muốn sang Đức với mục đích kết hôn, định cư, du lịch dài hạn.

Trường Đại học kỹ thuật München (TUM)
16 THÁNG 03 Trường Đại học kỹ thuật München (TUM)

Trường đại học Kỹ thuật München được thành lập năm 1868, là một trong ba trường đại học đầu tiên, hàng đầu của Đức.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100