DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B2

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi B2- Goethe
STT HỌ TÊN NƠI SINH NGHE NÓI ĐỌC  VIẾT
1 NGÔ THANH LÂM TPHCM 18.5 20 20 22xemdiem
2 PHAN THANH HỒNG PHÚC TP HCM 11.5 21.5 17 20xemdiem
3 THÁI BÌNH DƯƠNG TP HCM 16.5 22.5 21 25xemdiem
4 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ TP HCM 11.5 21.5 17 20
Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi telc B2
STT HỌ TÊN NƠI SINH NGHE NÓI ĐỌC  VIẾT
1 ĐÀO HỒNG HẠNH HÀ NỘI 40/75 12/30 62.5/75 27/45xemdiem
2 LÊ THỊ HÀ GIANG NHA TRANG 52.5/75 22.5/30 52.5/75 45/45xemdiem
3 NGUYỄN PHAN ANH THÁI VŨNG TÀU 65/75 16.5/30 55/75 33/45xemdiem
4 NGUYỄN THỊ THẢO NHI  TP HCM 45/75 24/30 50/75 27/45xemdiem
5 TRẦN KIM HÀ TRÀ VINH  45/75 30/30 42.5/75 39/45xemdiem
6 TRẦN NGỌC TRÚC GIANG TP HCM 55/75 25.5/30 50/75 36/45xemdiem
Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi B2- TestDaf
STT HỌ TÊN NƠI SINH NGHE NÓI ĐỌC  VIẾT
1 LU UYỂN MY TP HCM 4 4 4 5xemdiem

TIN LIÊN QUAN

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1 NĂM 2022
18 THÁNG 04 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1 NĂM 2022

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi telc B1 - Goethe

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI NĂNG LỰC A1
27 THÁNG 12 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI NĂNG LỰC A1

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi năng lực A1

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1
27 THÁNG 12 DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐẬU KỲ THI B1

Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học và vượt qua kỳ thi B1 - GOETHE

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat