einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)

Để xây dựng một câu hỏi căn bản trong tiếng Đức chúng ta cần những từ sau để bắt đầu 1 câu hỏi:

Deutsch English  Tiếng Việt
Wann When Khi nào
Wie How Làm sao, thế nào
Wo Where

Ở đâu

Wohin Where... to Tới đâu
Woher Where.. from Từ đâu
Was What Cái gì
Wer Who ai
Wessen Whose của ai
Welch Which cái nào, người nào (trong 1 số đông)

Tiếp theo chúng ta chia tiếp Verb (động từ) theo chủ ngữ theo sau (Sie, du, er,sie,ich,ihr,wir)

xem lại cách chia động từ: https://hoctiengduc.com/noi-dung/bai-1-verbendungen-chia-dong-tu.html

Ví dụ: Was machen Sie denn ?

           What are you doing ?(bạn đang làm gì vậy)

           Wo kaufst du dein Buch ?

           Where do you buy your book ? (bạn mua cuốn sách ở đâu vậy)

Xem thêm Wohin

Bên cạnh đó ta có thể xây dựng câu hỏi với động từ chính được chia theo chủ ngữ trong câu.

 Ví dụ: Isst du Pizza? (bạn có ăn bánh Pizza không)

                 

 

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)
Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)

. Die Verb-Endungen im Präsens sind gleich bei er und sie

Bài 12:  Wo Wohin Woher?
Bài 12: Wo Wohin Woher?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)
Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Modalverben (Động từ khiếm khuyết)
Modalverben (Động từ khiếm khuyết)

Trong bài này chúng ta sẽ học về Modalverben hay còn gọi là động từ khiếm khuyết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat