Bài 5: Plural (số nhiều)

Nomen bilden den Plural mit den Endungen

 

-e                                      (Töpfe)

-(e)n )                               (Waschmaschinen)

-er                                     (Fahrräder)

-s                                       (Sofas)

Ohne Plural-Endungen (Computer)

>>Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v51/Bai-2-bestimmte-und-unbestimmte-Artikel-mao-tu-xac-dinh-va-khong-xac-dinh.html

Ein a, o, und u im Singular wird im Plural oft zu ä, ü, und ö.

(các chữ a, o, và u ở số nhiều sẽ thường được chuyển sang ä, ü, và ö)

Die bestimmten Artikel im Nominativ Singular heißen die, der, das; im Plural heißt der bestimmte Artikel immer die

(các mạo từ xác định ở số ít là der, die, das; nhưng ở số nhiều chỉ có die)

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)
Bài 1: Verb-Endungen (chia động từ)

. Die Verb-Endungen im Präsens sind gleich bei er und sie

 einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)
einfache Frage bilden (cách xây dựng câu hỏi đơn giản)

xây dựng câu hỏi là 1 kỹ năng cơ bản thiết yếu khi học tiếng Đức

Bài 12:  Wo Wohin Woher?
Bài 12: Wo Wohin Woher?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)
Bài 2: bestimmte und unbestimmte Artikel (mạo từ xác định và không xác định)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat