Tài liệu

Luyện nghe

Bài 16: Papa kaufst du mir ein Eis?
Bài 16: Papa kaufst du mir ein Eis?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 17: Preise im Supermarkt (giá hàng hóa trong siêu thị)
Bài 17: Preise im Supermarkt (giá hàng hóa trong siêu thị)

Tiefkühl-Pizza Ein Kilo Lammfleisc Kilo-Paket Waschmitte Odenwälder Hefezopf Eine Dose Tomate Tiefgekühlte Fischfillets

Bài 18: Wer möchtet was?
Bài 18: Wer möchtet was?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 19: Einkaufen (đi mua sắm)
Bài 19: Einkaufen (đi mua sắm)

Was kauft die Kundin? Hören Sie und markieren Sie. Butter Butterkäse Dosenmilch

Bài 20: im Supermarkt einkaufen (mua sắm trong siêu thị)
Bài 20: im Supermarkt einkaufen (mua sắm trong siêu thị)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2615 - 0919 407 100
Zalo chat