Trình Độ A2

IM HOTEL- Ở KHÁCH SẠN
IM HOTEL- Ở KHÁCH SẠN

Học từ vựng A2

Das Gefühl-Cảm xúc
Das Gefühl-Cảm xúc

Từ vựng A2

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này để có thể vận...

Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)
Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)

Hausfrau oder Hausmann (nội trợ) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 5 : Präpositionen
Bài 5 : Präpositionen

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Berufe (công việc)
Bài 4: Berufe (công việc)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5: die Uhrzeiten (thời gian)
Bài 5: die Uhrzeiten (thời gian)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 6: wie sagen die Leute die Uhrzeiten?
Bài 6: wie sagen die Leute die Uhrzeiten?

wie sagen die Leute die Uhrzeiten? Tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này.

Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)
Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)

Tag und Monat (ngày và tháng) các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 8: Termine (những cuộc hẹn)
Bài 8: Termine (những cuộc hẹn)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 10: Ordinalzahlen (số thứ tự)
Bài 10: Ordinalzahlen (số thứ tự)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 11: die Kalendar (lịch)
Bài 11: die Kalendar (lịch)

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v23/Bai-3-gern-oder-nicht-so-gern-thich-va-khong-thich.html

Bài 12: Ein ganz normaler Tag (1 ngày bình thường)
Bài 12: Ein ganz normaler Tag (1 ngày bình thường)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 14: Wie ist das in Ihrem Land? (đất nước của bạn như thế nào?)
Bài 14: Wie ist das in Ihrem Land? (đất nước của bạn như thế nào?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 15: Kindheit und Jugend (thời niên thiếu)
Bài 15: Kindheit und Jugend (thời niên thiếu)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 16: Warum? (tại sao)
Bài 16: Warum? (tại sao)

Weil er seinem Freund helfen musste, und weil er für die Englischarbeit üben.

Bài 17: WG (phòng trọ)
Bài 17: WG (phòng trọ)

Und ich muss mit meiner kleinen Schwester in die Disko gehen, obwohl ich dazu überhaupt keine Lust habe. Aber sie darf abends nicht allein weg

Bài 18: Umgangsprache (ngôn ngữ giao tiếp)
Bài 18: Umgangsprache (ngôn ngữ giao tiếp)

Die Leute sprechen schnell: Buchstaben, Silben, und Endungen fehlen.

Bài 19: Urlaub (kỳ nghỉ)
Bài 19: Urlaub (kỳ nghỉ)

einfach mal nichts tun Menschen kennen lernen Sport treiben Sehenswürdigkeiten besichtigen

Bài 20: Urlaub machen (đi nghỉ mát)
Bài 20: Urlaub machen (đi nghỉ mát)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Zalo chat