• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com

Bài học

Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)
Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này để có thể vận...

Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)
Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)
Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1d: Alphabet (bảng chữ cái)
Bài 1d: Alphabet (bảng chữ cái)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1c: Woher kommen Sie? (Bạn từ đâu đến?)
Bài 1c: Woher kommen Sie? (Bạn từ đâu đến?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1b: Nach dem Namen fragen (hỏi tên)
Bài 1b: Nach dem Namen fragen (hỏi tên)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1a:  Begrüßungen (Chào Hỏi Cơ Bản)
Bài 1a: Begrüßungen (Chào Hỏi Cơ Bản)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2b: Zahlen bis 100 (Số đếm tới 100)
Bài 2b: Zahlen bis 100 (Số đếm tới 100)

Bài học này giúp các bạn có thể đếm được các số bằng tiếng Đức

Bài 2a: Die Berufe (Nghề nghiệp)
Bài 2a: Die Berufe (Nghề nghiệp)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 3a: Sprachen, Nationalität (đất nước, ngôn ngữ và quốc tịch)
Bài 3a: Sprachen, Nationalität (đất nước, ngôn ngữ và quốc tịch)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4b: Adjektiv (tính từ)
Bài 4b: Adjektiv (tính từ)

Qua bài học này các bạn có thể biết được các tính từ tiếng Đức như thế nào.

Bài 4: Berufe (công việc)
Bài 4: Berufe (công việc)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4a: die Möbel (đồ nội thất)
Bài 4a: die Möbel (đồ nội thất)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5b: Farben (màu sắc)
Bài 5b: Farben (màu sắc)

Bài học này giúp các bạn có thể học được màu bằng tiếng Đức

Bài 5: die Uhrzeiten (thời gian)
Bài 5: die Uhrzeiten (thời gian)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5a: Tagliche Dinge (Các từ thường dùng hàng ngày)
Bài 5a: Tagliche Dinge (Các từ thường dùng hàng ngày)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 6: Gegenstände im Büro (vật dụng trong văn phòng)
Bài 6: Gegenstände im Büro (vật dụng trong văn phòng)

Qua bài học này các bạn có thể biết được các vật dụng trong văn phòng tiếng Đức như thế nào.

Bài 6: những cách nói không
Bài 6: những cách nói không

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 6: wie sagen die Leute die Uhrzeiten?
Bài 6: wie sagen die Leute die Uhrzeiten?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 7: Sở thích, hoạt động trong thời gian rảnh tiếng Đức
Bài 7: Sở thích, hoạt động trong thời gian rảnh tiếng Đức

Qua bài học này các bạn có thể biết được sở thích và hoạt động trong thời gian rảnh bằng tiếng Đức

Bài 7 : Thuộc tính
Bài 7 : Thuộc tính

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)
Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 8: die Zeit (thời gian)
Bài 8: die Zeit (thời gian)

Qua bài học này các bạn có thể biết được các ngày trong tuần và giờ tiếng Đức như thế nào.

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100