• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com

Học phí

LỚP  TRÌNH ĐỘ CẤP ĐỘ HỌC PHÍ (VND) THỜI GIAN
THƯỜNG A1 TDTA1.1, TDTA1.2 4,500,000 
1 cấp độ/ 10 tuần
20 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+ 1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)
A2 TDTA2.1, TDTA2.2 4,800,000
1 cấp độ/ 10 tuần
B1 TDTB1.1, TDTB1.2 6,800,000
1 cấp độ/ 12 tuần
24 tuần/ trình độ
4 buổi/ tuần
(3 buổi/ tuần, 1h30'/buổi
+1 buổi đàm thoại 2h vào cuối tuần)
B2 TDTB2.1, TDTB2.2
CẤP TỐC A1, A2   9,800,000/8 tuần
(trọn khóa)
5 buổi/ tuần
3h/buổi
B1, B2   11,800,000/10 tuần
(trọn khóa)
5 buổi/ tuần
3h/buổi
  TestDaf/C1   19,800,000/10 tuần (trọn khóa) 5 buổi/ tuần
3h/buổi
BÁN CẤP TỐC A1, A2   9,800,000/13 tuần
(trọn khóa)
3buổi/ tuần
3h/buổi
B1, B2   11,800,000/16 tuần
(trọn khóa)
3buổi/ tuần
3h/buổi
ĐỊNH CƯ -
ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH
A1   15,000,000/12 tuần (Trọn khóa) 5 buổi/ tuần
3h/buổi
LUYỆN THI A1   liên hệ liên hệ
A2   liên hệ liên hệ
B1   liên hệ liên hệ
B2   liên hệ liên hệ

Ưu đãi

- Giảm 30% khi đăng ký trọn gói 3 trình độ liên tiếp 

- Giảm 25% học phí khi đăng ký 2 cấp độ liên tiếp

- Giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày

- Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 5 ngày

Đăng ký khóa học

HOTLINE
0914 098 008 - 0919 407 100

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100