• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com

Bài Tập Trình Độ B1

Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)
Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 2: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)
Bài 2: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 3: Konjunktiv II in der Vergangenheit
Bài 3: Konjunktiv II in der Vergangenheit

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 4 : Động từ phản thân
Bài 4 : Động từ phản thân

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 5 : Prepositionen
Bài 5 : Prepositionen

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 6 :Relativesätze/Berufe
Bài 6 :Relativesätze/Berufe

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 7 : Perfekt
Bài 7 : Perfekt

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 8 :Welches Wort passt in welchen Satz?
Bài 8 :Welches Wort passt in welchen Satz?

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100