• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com

Bài học

Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)
Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này để có thể vận...

Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)
Bài 2: Krankheiten (bệnh tật)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)
Bài 2: Hausfrau oder Hausmann (nội trợ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 1:  Begrüßungen (Chào Hỏi Cơ Bản)
Bài 1: Begrüßungen (Chào Hỏi Cơ Bản)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: Sich Vorstellen (Giới thiệu bản thân)
Bài 2: Sich Vorstellen (Giới thiệu bản thân)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 3: Woher kommen Sie? (Bạn từ đâu đến?)
Bài 3: Woher kommen Sie? (Bạn từ đâu đến?)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Berufe (công việc)
Bài 4: Berufe (công việc)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 4: Die Berufe (Nghề nghiệp)
Bài 4: Die Berufe (Nghề nghiệp)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5: die Uhrzeiten (thời gian)
Bài 5: die Uhrzeiten (thời gian)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 5: Zahlen (Số đếm)
Bài 5: Zahlen (Số đếm)

Bài học này giúp các bạn có thể đếm được các số bằng tiếng Đức

Bài 6: những cách nói không
Bài 6: những cách nói không

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 6: wie sagen die Leute die Uhrzeiten?
Bài 6: wie sagen die Leute die Uhrzeiten?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 6: Länder (các nước)
Bài 6: Länder (các nước)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 7 : Thuộc tính
Bài 7 : Thuộc tính

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)
Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 7: Tagliche Dinge (Các từ thường dùng hàng ngày)
Bài 7: Tagliche Dinge (Các từ thường dùng hàng ngày)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 8 :Động từ và giới từ
Bài 8 :Động từ và giới từ

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 8: Termine (những cuộc hẹn)
Bài 8: Termine (những cuộc hẹn)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 8: Informationen geben (Cung cấp thông tin)
Bài 8: Informationen geben (Cung cấp thông tin)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 10: Ordinalzahlen (số thứ tự)
Bài 10: Ordinalzahlen (số thứ tự)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 10: Alphabet (bảng chữ cái)
Bài 10: Alphabet (bảng chữ cái)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 11: die Kalendar (lịch)
Bài 11: die Kalendar (lịch)

Xem thêm: http://hoctiengduc.com/v23/Bai-3-gern-oder-nicht-so-gern-thich-va-khong-thich.html

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100